அண்ணா பல்கலை. கேம்பஸ் இன்டர்வியூ மூலம் 1,200 மாணவர்களுக்கு வேலை

கல்வி03:11 PM IST Feb 07, 2019

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் அதன் இணைப்புக் கல்லூரிகளில் கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, வளாகத் தேர்வின் மூலம் வேலைவாய்ப்பு பெற்றுள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது.

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் அதன் இணைப்புக் கல்லூரிகளில் கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, வளாகத் தேர்வின் மூலம் வேலைவாய்ப்பு பெற்றுள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது.

சற்றுமுன் LIVE TV