முகப்பு » காணொளி » ஆவணப்படங்கள்

இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்வாரின் கதை!

ஆவணப்படங்கள்02:24 PM IST May 10, 2018

இந்தியாவின் 22,972 பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை வெளிநாடுகள் கைக்குச் செல்லாமல் பாதுகாத்த வேளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்வாரின் கதை

இந்தியாவின் 22,972 பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை வெளிநாடுகள் கைக்குச் செல்லாமல் பாதுகாத்த வேளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்வாரின் கதை

சற்றுமுன் LIVE TV