திண்டுக்கல்லில் நடந்த பிரமாண்ட கறி விருந்து.. 8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சங்கிலி கருப்புக்கு படையலிட்டு வழிபாடு...!

  • 11:34 AM May 15, 2023
  • dindigul
Share This :

திண்டுக்கல்லில் நடந்த பிரமாண்ட கறி விருந்து.. 8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சங்கிலி கருப்புக்கு படையலிட்டு வழிபாடு...!

Dindigul |