3 மணி நேரத்தில் விற்பனையான 1.5 லட்சம் ஆடுகள் - சூடுபிடித்த ஆடு விற்பனை

  • 20:09 PM October 13, 2022
  • dindigul
Share This :

3 மணி நேரத்தில் விற்பனையான 1.5 லட்சம் ஆடுகள் - சூடுபிடித்த ஆடு விற்பனை

திண்டுக்கல் மாவட்டம் அய்யலூர் சந்தையில் 3 மணி நேரத்தில் விற்பனையான 1.5 லட்சம் ஆடுகள் விற்பனையாகி உள்ளது.