அதிகரிக்கும் கொரோனா தொற்று - அலட்சியம் காட்டுகிறதா பொதுச்சமூகம்? ஊரடங்கு கடுமையாக்க வேண்டுமா?

  • 08:24 AM April 13, 2021
  • coronavirus-latest-news
Share This :

அதிகரிக்கும் கொரோனா தொற்று - அலட்சியம் காட்டுகிறதா பொதுச்சமூகம்? ஊரடங்கு கடுமையாக்க வேண்டுமா?

அதிகரிக்கும் கொரோனா தொற்று - அலட்சியம் காட்டுகிறதா பொதுச்சமூகம்? ஊரடங்கு கடுமையாக்க வேண்டுமா? என்ற தலைப்பில் காலத்தின் குரல் நிகழ்ச்சியில் நடந்த விவாதத்தின் வீடியோ தொகுப்பை பார்க்கலாம்.