கல்விக்காக தினமும் 5 கி.மீ. நடந்து செல்லும் மாணவர்கள்!

  • 20:04 PM June 26, 2022
  • coimbatore
Share This :

கல்விக்காக தினமும் 5 கி.மீ. நடந்து செல்லும் மாணவர்கள்!

Coimbatore | அடிப்படை உரிமையான கல்வியை கற்கவே போராட்டம்.. கல்விக்காக தினமும் 5 கி.மீ. நடந்து செல்லும் மாணவர்கள்