கோவை மாவட்டத்தில் கருவேப்பிலை சாகுபடியை அதிகரிக்க 1500 ஹெக்டரில் செயல்படுத்த ரூ. 2.5 கோடி ஒதுக்கீடு...

  • 14:48 PM March 21, 2023
  • coimbatore
Share This :

கோவை மாவட்டத்தில் கருவேப்பிலை சாகுபடியை அதிகரிக்க 1500 ஹெக்டரில் செயல்படுத்த ரூ. 2.5 கோடி ஒதுக்கீடு...