இந்தியாவின் பல்வேறு கலாச்சாரங்கள் ஒரே இடத்தில்.. சென்னை தீவுத்திடலில் திருவிழா

  • 23:16 PM May 12, 2023
  • chennai
Share This :

இந்தியாவின் பல்வேறு கலாச்சாரங்கள் ஒரே இடத்தில்.. சென்னை தீவுத்திடலில் திருவிழா

சென்னை தீவுத்திடலில் சர்வதேச கைத்தறி கைவினைப் பொருட்கள் மற்றும் உணவுத் திருவிழா நடைபெற்று வருகிறது.