இருக்கைகளில் பறவைகளின் எச்சம்,வீரர்களே கீழே அமர்ந்து பார்க்கும் நிலை... சென்னை சர்வதேச ஹாக்கி ஸ்டேடியத்தின் அவலநிலை

  • 19:41 PM July 04, 2022
  • chennai
Share This :

இருக்கைகளில் பறவைகளின் எச்சம்,வீரர்களே கீழே அமர்ந்து பார்க்கும் நிலை... சென்னை சர்வதேச ஹாக்கி ஸ்டேடியத்தின் அவலநிலை

Chennai | சென்னையில் உள்ள மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் ஹாக்கி மைதானம் உரிய பராமரிப்பு இன்றி பறைவைகளின் கூடாரமாக மாறியுள்ளது.