வாய்ப்பு கிடைச்சா கொளத்தூரிலேயே கொளுத்துவேன் - சீறும் கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி

  • 21:36 PM March 23, 2023
  • chennai
Share This :

வாய்ப்பு கிடைச்சா கொளத்தூரிலேயே கொளுத்துவேன் - சீறும் கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி

வாய்ப்பு கிடைச்சா கொளத்தூரிலேயே கொளுத்துவேன் என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் சீறும் கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி பேச்சு