மெரினா வந்த 200 மாணவிகளுக்கு நேர்ந்த ஏமாற்றம்

  • 14:56 PM August 07, 2022
  • chennai
Share This :

மெரினா வந்த 200 மாணவிகளுக்கு நேர்ந்த ஏமாற்றம்

Chennai Marina Marathon | மெரினா கடற்கரையில் நடக்கவிருந்த மாரத்தான் போட்டி தள்ளிவைப்பு, 200 மாணவிகளுக்கு நேர்ந்த ஏமாற்றம்