தலைநகரத்தை கலைநகராக்க சென்னை மெரினா கடற்கரையில் வரையப்படும் ஓவியங்கள்

  • 15:04 PM March 25, 2023
  • chennai
Share This :

தலைநகரத்தை கலைநகராக்க சென்னை மெரினா கடற்கரையில் வரையப்படும் ஓவியங்கள்

சென்னை மெரினாவில் தலைநகரத்தை உருவாக்கும் விதமாக கட்டிடங்களில் கண்கவர் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டு வருகின்றனர்.