'சாதி மதம் அற்றவர்' சான்றிதழ் பெற்ற சென்னை ஐடி ஊழியர்

News Deskசென்னை18:48 PM August 20, 2022

Chennai | தமிழ்நாட்டில் 3ஆவது நபராக சென்னை ஐடி ஊழியர் "சாதி மதம் அற்றவர்" என சான்றிதழ் பெற்றுள்ளார்..

Chennai | தமிழ்நாட்டில் 3ஆவது நபராக சென்னை ஐடி ஊழியர் "சாதி மதம் அற்றவர்" என சான்றிதழ் பெற்றுள்ளார்..

சற்றுமுன் LIVE TV

Top Stories