குட்டி ரோபோவை வடிவமைத்த 9ம் வகுப்பு மாணவர்

News Deskசென்னை21:46 PM August 26, 2022

Chennai | சென்னை கொளத்தூரை சார்த்த 9ம் வகுப்பு மாணவர் சுட்டிதனமான ரோபோவை வடிவமைத்துள்ளார், அந்த ரோபோக்கு ரஃபி என்னவும் பேர் வைத்துள்ளார்

Chennai | சென்னை கொளத்தூரை சார்த்த 9ம் வகுப்பு மாணவர் சுட்டிதனமான ரோபோவை வடிவமைத்துள்ளார், அந்த ரோபோக்கு ரஃபி என்னவும் பேர் வைத்துள்ளார்

சற்றுமுன் LIVE TV

Top Stories