குழந்தைகள் நிற்பதற்கு கூட இடமில்லாத கட்டிடத்தில் அங்கன்வாடி பள்ளி..!

  • 17:57 PM August 12, 2022
  • chengalpattu
Share This :

குழந்தைகள் நிற்பதற்கு கூட இடமில்லாத கட்டிடத்தில் அங்கன்வாடி பள்ளி..!

Chengalpattu Tambaram | சாலை விரிவாக்க பணிக்காக குழந்தைகள் நிற்பதற்கு கூட இடமில்லாத மிகச்சிறிய கட்டிடத்தில் அங்கன்வாடி பள்ளி . இருக்கும் ஒரே அரையில் அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கு உணவும் தயாரிப்பு..!