2000 ரூபாய் நோட்டுக்களை முறையாக மாற்றுவது எப்படி?

  • 18:36 PM May 24, 2023
  • business
Share This :

2000 ரூபாய் நோட்டுக்களை முறையாக மாற்றுவது எப்படி?

2000 ரூபாய் நோட்டுக்களை மாற்றுவதற்கு பின்பற்ற வேண்டிய விதிமுறைகள் குறித்து இந்த வீடியோ விவரிக்கிறது.