இனி கூகுள்பே, போன்பே பயன்படுத்த கட்டணம்.. வங்கிகள் அறிவிப்பால் வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி..

  • 12:08 PM February 10, 2023
  • business
Share This :

இனி கூகுள்பே, போன்பே பயன்படுத்த கட்டணம்.. வங்கிகள் அறிவிப்பால் வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி..

6 மாதத்திற்கு 90 முறைக்கு மேல் UPI மூலம் கட்டணம் செலுத்தினால் கட்டணம் என வங்கிகள் அறிவித்துள்ளது.