முகப்பு » காணொளி » வணிகம்

தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய இது உகந்த நேரமா?

தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கங்களை கண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில் அதில் முதலீடு செய்வது பாதுகாப்பானதா என விளக்குகிறார் முதலீட்டு ஆலோசகர் நாகப்பன்

Yuvaraj V

தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கங்களை கண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில் அதில் முதலீடு செய்வது பாதுகாப்பானதா என விளக்குகிறார் முதலீட்டு ஆலோசகர் நாகப்பன்

சற்றுமுன் LIVE TV