சிம்மம்  ராசி

Share: Facebook Twitter Linkedin

தினசரி ராசி ஆளுமை(சிம்மம் ராசி)

Friday, November 18, 2022

இன்றைய நாள் உங்களுக்கு குழப்பான சூழ்நிலைகள் உருவாகலாம். நேற்று இருந்ததை போல் இன்றைய நாளும் இருக்கும். துணையாளியின் எதிர்பாராத பிடிவாதமான பதில்கள் உங்களை பிரமிக்கலாம். இந்நாள் துன்பமானது ஆகையால் எச்சர்க்கையாக மற்றும் யாரையும் நம்பி ஏமாராதீர்கள். உங்கள் உடல் நலம் திருப்தியாக இருக்கும்.உங்கள் துணையாளி பற்றி கூற முடியாது. பல வித கலாச்சார ஈடுபாடுகள் அனுகூலமாக அமையும்.

ஜோதிட ஆளுமை

சிம்ம ராசியின் முதன்மை கிரகம் சூரியன். இந்த ராசி அடையாளத்தின் கீழ் பிறந்தவர்கள் பெருமை, வெளிப்படையான, நம்பிக்கையான மற்றும் தைரியமானவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். இந்த அடையாளத்தைக் கொண்டவர்கள் வலுவான ஆளுமை கொண்டவர்கள்.அவர்கள் மக்கள் மீது நீடித்த அன்பை வெளிப்படுத்துவார்கள்.

மேலும் படிக்க
மேலும் படிக்க