மகரம்  ராசி

Share: Facebook Twitter Linkedin

தினசரி ராசி ஆளுமை(மகரம் ராசி)

Thursday, November 10, 2022

இன்றைய நாள் உங்களுக்கு பங்கு சந்தையில் பணம் போட்டால் இலாபமடைவீர்கள், பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும். ஆனால் வீட்டு நிலைமை நலமாக இருக்காது, நெருங்கியவர்கள் உங்கள் மனதை புண்படுத்தலாம். உங்கள் மனைவி வேதனையாக இருப்பார்கள், வீட்டுக்கு உழைப்பதால் என்ன இலாபம் கிடைக்கிறது என்று நினைக்க தோன்றலாம். எதிர்மறை எண்ணங்களிலிருந்து விலகி இருக்கவும்.

ஜோதிட ஆளுமை

மகர ராசி அடையாளத்தின் கிரகம் சனி. இந்த ராசி அடையாளத்தின் கீழ் பிறந்தவர்கள் ஒரு சிறந்த ஒழுக்கமானவர்கள். அவர்கள் எந்த வேலையை எடுத்தாலும் அதை சிறப்பாக முடித்துவிடுவார்கள்.

மேலும் படிக்க
மேலும் படிக்க