கடகம்  ராசி

Share: Facebook Twitter Linkedin

தினசரி ராசி ஆளுமை(கடகம் ராசி)

Sunday, November 6, 2022

இன்றைய நாள் உங்களுக்கு அமைதியாக இருக்கவும். இப்போது நேரம் சீரானதாக இல்லை என்பதால் முழுதும் தோல்வி அடைய கூடாத என்று நினைப்பீர்கள். முக்கியமான மருத்துவ நெறிமுறைகள் தள்ளிபோடவும். உங்கள் மனதை கட்டுபடுத்தி வைக்க வில்லை என்றால் குடும்பத்தில் முரண்பாடு ஏற்படலாம். ஒழுக்கம் கெட்டசெயலால் சுய மரியாதை மற்றும் சமுக அந்தஸ்த்து பாதிக்கபடலாம்.. நெருப்புப் போன்ற கோபத்தை கடினமாக தடுக்கவும்.

ஜோதிட ஆளுமை

கடக ராசி அடையாளத்தின் முதன்மை கிரகம் சந்திரன். கடக ராசியில் பிறந்தவர்கள் தங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் மிகவும் நெருக்கமாக இருப்பார்கள். இவர்கள் மிகவும் உணர்ச்சிவசப்படும் நபர்களாக இருப்பார்கள். இருப்பினும், அவர்கள் கோபமாக இருக்கும்போது, அவர்களின் நடத்தை மிகவும் கடுமையானது மற்றும் விஷயங்கள் தவறாக மாறும்.

மேலும் படிக்க
மேலும் படிக்க