Home » photogallery » women » PREGNANT WOMEN ARE AT A HIGHER RISK OF HERNIA HERE IS WHAT YOU NEED TO KNOW MG

ஹெர்னியா எனப்படும் குடலிறக்க அபாயம் கர்ப்பிணிகளுக்கு அதிகம்: நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை என்ன?

கர்ப்ப காலத்தில் மருத்துவர்களின் பரிந்துரையின்றி சுயமாக மருந்துகளையோ, சிகிச்சை முறைகளையோ நாடாதீர்கள். மருத்துவரிடம் தங்களுக்கு இருக்கும் அசெளகரியங்களையும், அறிகுறிகளையும் தெளிவாக விளக்குங்கள்