ஹோம் » போடோகல்லெரி » விழுப்புரம் » தேவார பாடல் பெற்ற கடைசி சிவன் தலம் - விழுப்புரத்தில் உள்ள இந்த கோவிலுக்கு இத்தனை சிறப்புகளா.!

தேவார பாடல் பெற்ற கடைசி சிவன் தலம் - விழுப்புரத்தில் உள்ள இந்த கோவிலுக்கு இத்தனை சிறப்புகளா.!

Viluppuram District | இதில், நாயன்மார்களில் அப்பர், சுந்தர், திருஞான சம்பந்தர் ஆகியாரால் ஆலங்களை பாடியுள்ளனர். இந்நிலையில் தேவாரப் பாடல்களில் கடைசியாக பாடப்பெற்ற தலம் எங்குள்ளது என்பது குறித்து காணலாம்.