ஹோம் » போடோகல்லெரி » திருச்சி » திருச்சியில் சுற்றி பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான சுற்றுலா தலங்கள்...! இங்கு இவ்வளவு சிறப்புகளா...!

திருச்சியில் சுற்றி பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான சுற்றுலா தலங்கள்...! இங்கு இவ்வளவு சிறப்புகளா...!

Trichy District Tourist Spots | தமிழ்நாட்டின் தொழில் மற்றும் கல்வி நகரமாக திருச்சி விளங்கி வருகிறது. இந்நகரம் காவேரி ஆற்றின் கரையில் அமைந்துள்ளது.  திருச்சியில் பல்வேறு சுற்றுலாத் தளங்கள் உள்ளன.