ஹோம் » போடோகல்லெரி » திருச்சி » திருச்சியில் மாஸாக உருவாக்கப்பட்ட திரைப்படங்கள் எத்தனை தெரியுமா?

திருச்சியில் மாஸாக உருவாக்கப்பட்ட திரைப்படங்கள் எத்தனை தெரியுமா?

Here Are Some Of The Movies That Were Shot In Trichy And Had a Massive Run | திருச்சியை மையமாக வைத்து உருவான திரைப்படங்களில் சிலவற்றை நாம் காணலாம். மேலும், இந்த திரைப்படங்கள் சக்கை போடு போட்டுள்ளது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த திரைப்படங்கள் மக்களுக்கும் மிகவும் பிடித்துள்ளது. திருச்சியில் எடுக்கப்பட்ட சில படங்கள