ஹோம் » போடோகல்லெரி » திருச்சி » திருச்சியில் ஒரு நாள் மழைக்கே 100 ஏக்கர் வாழைகள் மூழ்கின!

திருச்சியில் ஒரு நாள் மழைக்கே 100 ஏக்கர் வாழைகள் மூழ்கின!

Tiruchirappalli | வடிகால் வசதியில்லாததால்,100 ஏக்கர் வாழை மழைநீரில் மூழ்கி நாசமானதாக, விவசாயிகள் வேதனையில் உள்ளனர்.