ஹோம் » போடோகல்லெரி » ட்ரெண்டிங் » டிக்கெட் முன்பதிவு செய்த ரயிலை தவறவிட்டால் இது தான் நடக்கும்.. உங்க சீட்டை டிடிஆர் எப்போது மற்ற பயணிக்கு தரமுடியும்?

டிக்கெட் முன்பதிவு செய்த ரயிலை தவறவிட்டால் இது தான் நடக்கும்.. உங்க சீட்டை டிடிஆர் எப்போது மற்ற பயணிக்கு தரமுடியும்?

நீங்கள் ரயிலைத் தவறவிட்டால் உங்களது முன்பதிவு இருக்கைக்கு என்ன நடக்கும்? என்று ரயில் டிக்கெட் பரிசோதகர் என்ன செய்வார்? என நீங்கள் யோசித்தது உண்டா?