Home » photogallery » trend » UNCOMMON INSTRUMENT AWARENESS DAY LEARN ABOUT UNKNOWN MUSIC INSTRUMENTS

வியக்க வைக்கும் விந்தை இசை கருவிகள்...

Uncommon Instrument Awareness Day: வழக்கத்திற்கு மாறான கருவி விழிப்புணர்வு தினம் இன்று -ஜூலை 31. உலக அளவில் நமக்கு தெரியாத , அரிய இசை கருவிகளைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்ள உருவாக்கப்பட்ட தினம்.