ஹோம் » போடோகல்லெரி » ட்ரெண்டிங் » உலக வரலாற்றில் வழங்கப்பட்ட பிரமாண்ட போனஸ் - தீபாவளி போனஸ் தோன்றியது எப்படி?

உலக வரலாற்றில் வழங்கப்பட்ட பிரமாண்ட போனஸ் - தீபாவளி போனஸ் தோன்றியது எப்படி?

போனஸ் கொடுப்பது உருவான கதையும் மற்றும் இதுவரை வழங்கப்பட்ட பிரமாண்ட போனஸ்களையும் பற்றிய சிறப்பு தொகுப்பை பார்ப்போம்.