ஹோம் » போடோகல்லெரி » ட்ரெண்டிங் » எண் கணித ஜோதிடம்: 1 ஆம் எண்ணின் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்கள் இப்படித் தான் இருப்பார்கள்

எண் கணித ஜோதிடம்: 1 ஆம் எண்ணின் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்கள் இப்படித் தான் இருப்பார்கள்

வேத ஜோதிடத்தில் சூரியனுடைய காரகத்துவம் மற்றும் பண்புகள் அனைத்துமே ஒன்றாம் எண் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இருக்கும்.