ஹோம் » போடோகல்லெரி » ட்ரெண்டிங் » அனைத்து ரயில் நிலையங்களின் பெயர்களும் மஞ்சள் பலகையில் எழுதப்படுவது ஏன் தெரியுமா?

அனைத்து ரயில் நிலையங்களின் பெயர்களும் மஞ்சள் பலகையில் எழுதப்படுவது ஏன் தெரியுமா?

Rail Station Name In Yellow Board: | இந்திய ரயில்வே உலகின் நான்காவது பெரிய ரயில் சேவை மற்றும் ஆசியாவிலேயே இரண்டாவது பெரிய இரயில் தொடர்பு அமைப்பு ஆகும்.