ஹோம் » போடோகல்லெரி » திருப்பூர் » டாலர் சிட்டி என்று அழைக்கப்படும் திருப்பூருக்கு இவ்வளவு பெருமைகளா? 

டாலர் சிட்டி என்று அழைக்கப்படும் திருப்பூருக்கு இவ்வளவு பெருமைகளா? 

Tiruppur District | திருப்பூர் என்றாலே அனைவருக்கும் பின்னலாடை தொழில்கள் ஆனால் நமக்கும் தெரியாமல் இத்தனை விஷயங்களை மறைத்து வைத்துள்ளது.  தற்போது, டாலர் சிட்டி என்று அழைக்கப்பட்டாலும், இதன்  பெருமைகளும் அறியாத விஷயங்களையும் குறித்து பார்க்கலாம்.