ஹோம் » போடோகல்லெரி » தூத்துக்குடி » 3 ஆண்டுகளுக்குப்பின் மக்கள் வெள்ளத்தில் காட்சியளித்த விளாத்திகுளம் வைப்பாறு.. குடும்பம் குடும்பமாக வந்து குதூகல பொங்கல் கொண்டாட்டம்...

3 ஆண்டுகளுக்குப்பின் மக்கள் வெள்ளத்தில் காட்சியளித்த விளாத்திகுளம் வைப்பாறு.. குடும்பம் குடும்பமாக வந்து குதூகல பொங்கல் கொண்டாட்டம்...

Vaiparu Pongal Celebration : 3 ஆண்டுகளுக்கு பின் மக்கள் வெள்ளத்தில் காட்சியளித்த விளாத்திகுளம் வைப்பாறு. குடும்பம் குடும்பமாக வந்து குதூகல பொங்கல் கொண்டாட்டம்.  செய்தியாளர் : மகேஸ்வரன் - கோவில்பட்டி