ஹோம் » போடோகல்லெரி » தேனி » தேனி மாவட்டத்தின் அருமை, பெருமைகளை கூறும் அருங்காட்சியகம்.! இங்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கிறதா..!

தேனி மாவட்டத்தின் அருமை, பெருமைகளை கூறும் அருங்காட்சியகம்.! இங்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கிறதா..!

Antipatti Museum | தேனி மாவட்டத்தின் அருமை பெருமைகளை உலகிற்கு தெரிவிக்கும் ஆண்டிப்பட்டி அருங்காட்சியகம் குறித்து நாம் காணலாம்.