ஹோம் » போடோகல்லெரி » தேனி » போடிமெட்டு சுற்றுலா... மெய்மறக்க வைக்கும் இயற்கை அழகு! - தேனி டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்

போடிமெட்டு சுற்றுலா... மெய்மறக்க வைக்கும் இயற்கை அழகு! - தேனி டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்

Bodimettu tourist spot : தேனி மாவட்டத்தில் அழகும். பசுமையும், சில்லென்ற காற்றும், அருவிகளும், அழகான வியூ பாயின்ட்களும் நிறைந்து மனதை கொள்ளை கொள்ளும் இடம்தான் போடிமெட்டு.