ஹோம் » போடோகல்லெரி » தஞ்சாவூர் » பித்ரு தோஷம் நீங்க தஞ்சாவூரில் வழிபட வேண்டிய கோவில்

பித்ரு தோஷம் நீங்க தஞ்சாவூரில் வழிபட வேண்டிய கோவில்

Thanjavur Temple | தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஆவூர் பசுபதீஸ்வரையும், அந்த கோவிலில் இருக்கும் பஞ்ச பைரவ மூர்த்திகளையும் வழிபட்டால் முன்னேர்களின் சாபமான பித்ரு தோஷம் நீங்கும் என்று பக்தர்கள் கூறுகின்றனர்.