ஹோம் » போடோகல்லெரி » தஞ்சாவூர் » தஞ்சை பெரிய கோவிலில் இத்தனை பிரபலங்களின் படங்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதா?

தஞ்சை பெரிய கோவிலில் இத்தனை பிரபலங்களின் படங்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதா?

Thanjavur Shooting Spots | பொன்னியில் செல்வன் போற்றும் ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் கட்டப்பட்டது சோழர் புகழ்பாடும் தஞ்சை பெரிய கோவில். இந்த கோவிலைப் பற்றியும், இங்கே எடுக்கப்பட்ட திரைப்படங்களைப் பற்றியும் இங்கே காணலாம்.