ஹோம் » போடோகல்லெரி » தஞ்சாவூர் » தஞ்சை பெரிய கோயில் சதய விழாவில் என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடக்கும் தெரியுமா?

தஞ்சை பெரிய கோயில் சதய விழாவில் என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடக்கும் தெரியுமா?

Raja Raja Chozhan Sadhaya Vizha 2022 | மாமன்னன் ராஜராஜசோழன் முடிசூட்டிய நாள் அவர் பிறந்த விண்மீனாகிய ஐப்பசி சதய நாளன்று சதய விழாவாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு மாமன்னன் ராஜராஜசோழனின் 1037 ஆவது சதய விழா.