ஹோம் » போடோகல்லெரி » தஞ்சாவூர் » கருவை காத்தருளும் தஞ்சை கர்பராக்க்ஷாம்பிகை கோயில் சிறப்புகள் பற்றி தெரியுமா?

கருவை காத்தருளும் தஞ்சை கர்பராக்க்ஷாம்பிகை கோயில் சிறப்புகள் பற்றி தெரியுமா?

Tanjore Temple | குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தையும் கொடுத்து, கருவையும் காத்தருளும் கர்பராக்க்ஷாம்பிகை கோயில்