ஹோம் » போடோகல்லெரி » தஞ்சாவூர் » மராட்டிய மன்னர் மனதை கவர்ந்த தஞ்சை ஆஞ்சநேயர் கோயிலின் சிறப்புகள் தெரியுமா?

மராட்டிய மன்னர் மனதை கவர்ந்த தஞ்சை ஆஞ்சநேயர் கோயிலின் சிறப்புகள் தெரியுமா?

Thanjavur Prataba Veera Anjaneyar Temple 300 ஆண்டுகள் பழைமையான தஞ்சாவூர் பிரதாப வீர ஆஞ்சநேயர் கோயில் சிறப்புகள் பற்றி தெரியுமா?