ஹோம் » போடோகல்லெரி » தஞ்சாவூர் » உலகில் நான்கு குடும்பங்கள் மட்டுமே செய்யும் நரசிங்கம்பேட்டை நாதஸ்வரம் பற்றி தெரியுமா?

உலகில் நான்கு குடும்பங்கள் மட்டுமே செய்யும் நரசிங்கம்பேட்டை நாதஸ்வரம் பற்றி தெரியுமா?

Narasinghampet Nathaswaram | உலகிலயே 4 குடும்பங்கள் மட்டுமே தலைமுறை தலைமுறையாக செய்து வரும் தஞ்சாவூர் நரசிங்கபேட்டை நாதஸ்வரம்.