ஹோம் » போடோகல்லெரி » தென்காசி » தொன்மை கதைகள் நிரம்பிய தோரணமலை முருகன் கோவிலுக்கு இத்தனை சிறப்புகளா!?

தொன்மை கதைகள் நிரம்பிய தோரணமலை முருகன் கோவிலுக்கு இத்தனை சிறப்புகளா!?

Thoranamalai Murugan Temple | தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள தோரணமலை முருகன் கோவில் பல்வேறு சிறப்புகளை தன்னகத்தே கொண்டது. இதன் அழகும், சிறப்புகளும் வியப்பைக் கொடுக்கின்றன.