ஹோம் » போடோகல்லெரி » தென்காசி » தமிழ்நாட்டின் ஸ்பா - குற்றாலம் மெயின் அருவியின் சிறப்புகள் தெரியுமா?

தமிழ்நாட்டின் ஸ்பா - குற்றாலம் மெயின் அருவியின் சிறப்புகள் தெரியுமா?

Kuttralam | தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலத்தில் பல அருவிகள் இருந்தாலும் மெயின் அருவிதான் இங்கு முக்கிய அருவியாக கருதப்படுகிறது.