Home » photogallery » technology » REDMI NOTE 9 PRO 5G SPECIFICATIONS SKV

அறிமுகமானது ஜியோமியின் ரெட்மி நோட் ப்ரோ 5G, நோட் 9 5G & நோட் 9 4G... சிறப்பம்சங்கள் என்ன?

சீனாவில் ஜியோமி நிறுவனம் ரெட்மி நோட் ப்ரோ 5G, நோட் 9 5G & நோட் 9 4G ஆகிய மாடல்களை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

  • |