Home » photogallery » technology » ISRO TO LAUNCH GEO IMAGING SATELLITE ON MARCH 5 SKV

ஜிசாட் 1 மார்ச் 5-ல் விண்ணில் பாய்கிறது - இஸ்ரோ அறிவிப்பு