ஹோம் » போடோகல்லெரி » தொழில்நுட்பம் » கூகுள்+ முதல் ஆர்குட் வரை... கூகுளால் மூடுவிழா நடத்தபட்ட சில சேவைகள்

கூகுள்+ முதல் ஆர்குட் வரை... கூகுளால் மூடுவிழா நடத்தபட்ட சில சேவைகள்

கடந்த 20 வருடங்களில் கூகுள் நிறுவனம் பலவித புதிய தொழில்நுட்பங்களையும் சேவைகளையும் அறிமுகப்படுத்தி இருந்தாலும் சில சேவைகள் பெரும் அளவில் பயன்படாததால் அவற்றை கைவிடவும் செய்திருக்கிறது அப்படிப்பட்ட சில சேவைகளைப் பற்றி இங்கு பார்ப்போம்.