முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » தொழில்நுட்பம் » ஃபேஸ்புக் விவரங்களைத் திருடும் 25 ஆப்ஸை தடைசெய்தது Google: Uninstall செய்ய வேண்டிய ஆபத்தான ஆப்ஸ் பட்டியல் இதோ..

ஃபேஸ்புக் விவரங்களைத் திருடும் 25 ஆப்ஸை தடைசெய்தது Google: Uninstall செய்ய வேண்டிய ஆபத்தான ஆப்ஸ் பட்டியல் இதோ..

25 ஆப்களில் ஏதேனும் ஒன்றை டவுன்லோட் செய்து பயன்படுத்தி வந்தால், அதை உடனே அன்இன்ஸ்டால் செய்யமாறு சைபர் செக்யூரிட்டி நிறுவனமான எவினா மற்றும் கூகுள் பரிந்துரைத்துள்ளது.

 • 111

  ஃபேஸ்புக் விவரங்களைத் திருடும் 25 ஆப்ஸை தடைசெய்தது Google: Uninstall செய்ய வேண்டிய ஆபத்தான ஆப்ஸ் பட்டியல் இதோ..

  பின்வரும் இந்த 25 ஆப்களில் ஏதேனும் ஒன்றை டவுன்லோட் செய்து பயன்படுத்தி வந்தால், அதை உடனே அன்இன்ஸ்டால் செய்யமாறு சைபர் செக்யூரிட்டி நிறுவனமான எவினா மற்றும் கூகுள் பரிந்துரைத்துள்ளது.

  MORE
  GALLERIES

 • 211

  ஃபேஸ்புக் விவரங்களைத் திருடும் 25 ஆப்ஸை தடைசெய்தது Google: Uninstall செய்ய வேண்டிய ஆபத்தான ஆப்ஸ் பட்டியல் இதோ..

  5 லட்சம் டவுன்லோடுகளைக் கடந்த Super wallpapers flashlight.

  MORE
  GALLERIES

 • 311

  ஃபேஸ்புக் விவரங்களைத் திருடும் 25 ஆப்ஸை தடைசெய்தது Google: Uninstall செய்ய வேண்டிய ஆபத்தான ஆப்ஸ் பட்டியல் இதோ..

  5 லட்சம் டவுன்லோடுகளைக் கடந்த Padenatef

  MORE
  GALLERIES

 • 411

  ஃபேஸ்புக் விவரங்களைத் திருடும் 25 ஆப்ஸை தடைசெய்தது Google: Uninstall செய்ய வேண்டிய ஆபத்தான ஆப்ஸ் பட்டியல் இதோ..

  1 லட்சம் டவுன்லோடுகளைக் கடந்த Wallpaper level

  MORE
  GALLERIES

 • 511

  ஃபேஸ்புக் விவரங்களைத் திருடும் 25 ஆப்ஸை தடைசெய்தது Google: Uninstall செய்ய வேண்டிய ஆபத்தான ஆப்ஸ் பட்டியல் இதோ..

  1 லட்சம் டவுன்லோடுகளைக் கடந்த Contour level wallpaper

  MORE
  GALLERIES

 • 611

  ஃபேஸ்புக் விவரங்களைத் திருடும் 25 ஆப்ஸை தடைசெய்தது Google: Uninstall செய்ய வேண்டிய ஆபத்தான ஆப்ஸ் பட்டியல் இதோ..

  Iplayer & iwallpaper

  MORE
  GALLERIES

 • 711

  ஃபேஸ்புக் விவரங்களைத் திருடும் 25 ஆப்ஸை தடைசெய்தது Google: Uninstall செய்ய வேண்டிய ஆபத்தான ஆப்ஸ் பட்டியல் இதோ..

  1 லட்சம் டவுன்லோடுகளைக் கடந்த Video maker

  MORE
  GALLERIES

 • 811

  ஃபேஸ்புக் விவரங்களைத் திருடும் 25 ஆப்ஸை தடைசெய்தது Google: Uninstall செய்ய வேண்டிய ஆபத்தான ஆப்ஸ் பட்டியல் இதோ..

  1 லட்சம் டவுன்லோடுகளைக் கடந்த Color Wallpapers

  MORE
  GALLERIES

 • 911

  ஃபேஸ்புக் விவரங்களைத் திருடும் 25 ஆப்ஸை தடைசெய்தது Google: Uninstall செய்ய வேண்டிய ஆபத்தான ஆப்ஸ் பட்டியல் இதோ..

  1 லட்சம் டவுன்லோடுகளைக் கடந்த Pedometer

  MORE
  GALLERIES

 • 1011

  ஃபேஸ்புக் விவரங்களைத் திருடும் 25 ஆப்ஸை தடைசெய்தது Google: Uninstall செய்ய வேண்டிய ஆபத்தான ஆப்ஸ் பட்டியல் இதோ..

  1 லட்சம் டவுன்லோடுகளைக் கடந்த Powerful Flashlight

  MORE
  GALLERIES

 • 1111

  ஃபேஸ்புக் விவரங்களைத் திருடும் 25 ஆப்ஸை தடைசெய்தது Google: Uninstall செய்ய வேண்டிய ஆபத்தான ஆப்ஸ் பட்டியல் இதோ..

  1 லட்சம் டவுன்லோடுகளைக் கடந்த Super Bright Flashlight, Super Flashlight, Solitaire game, Accurate scanning of QR code, Classic card game, Junk file cleaning, Synthetic Z, File Manager, Composite Z , Screenshot capture, Daily Horoscope Wallpapers, Wuxia Reader, Plus Weather, Anime Live Wallpaper, iHealth step counter, Com.tyapp.fiction ஆகிய வால்பேப்பர் மற்றும் நடைபயிற்சி தொடர்பான ஆப்ஸ்கள் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளன.

  MORE
  GALLERIES