ஹோம் » போடோகல்லெரி » தொழில்நுட்பம் » சிறுதுளி பெருவெள்ளம்..ஏசி முதல் செல்போன் கவர் வரை சுற்றுசூழலை பாதுக்காக்க இதை மட்டும் செய்யுங்க!

சிறுதுளி பெருவெள்ளம்..ஏசி முதல் செல்போன் கவர் வரை சுற்றுசூழலை பாதுக்காக்க இதை மட்டும் செய்யுங்க!

green earth | பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால் மெல்ல, மெல்ல சீரழிந்து வரும் பூமியை ஒவ்வொருவரது சிறிய பங்களிப்பும் எப்படி மாற்றும் என்பதனை அனைவரும் அறிந்திருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம்.