முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » தொழில்நுட்பம் » பூமிக்கு 1 நாள் என்பது 24 மணிநேரம்..மற்ற கிரகங்களில் ஒரு நாள் எவ்வளவு காலம்?

பூமிக்கு 1 நாள் என்பது 24 மணிநேரம்..மற்ற கிரகங்களில் ஒரு நாள் எவ்வளவு காலம்?

சூரிய மண்டலத்தில் இருக்கும் மற்ற கிரங்கங்களின் நாளை பொதுவாக பூமியின் நாளை வைத்து குறிக்கும்  தரநிலை பயன்படுத்தப்படுகிறது .

 • 19

  பூமிக்கு 1 நாள் என்பது 24 மணிநேரம்..மற்ற கிரகங்களில் ஒரு நாள் எவ்வளவு காலம்?

  ஒரு நாளின் வரையறை என்பது ஒரு வானியல் பொருள் அதன் அச்சில் ஒரு முழு சுழற்சியை முடிக்க எடுக்கும் நேரமாகும். பூமியில், ஒரு நாள் என்பது 23 மணி 56 நிமிடங்கள். ஆனால் மற்ற கிரகங்களும் மற்ற விண்கற்களும் வெவ்வேறு விகிதங்களில் சுழல்கின்றன. அதனால் அதன் நாள் கணக்கு என்பது மாறுபடும். உதாரணமாக, சந்திரன் 29.5 நாட்களுக்கு ஒருமுறை அதன் அச்சில் சுழல்கிறது.

  MORE
  GALLERIES

 • 29

  பூமிக்கு 1 நாள் என்பது 24 மணிநேரம்..மற்ற கிரகங்களில் ஒரு நாள் எவ்வளவு காலம்?

  விஞ்ஞானிகள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள மற்ற கிரகங்கள் மற்றும் வானியல் பொருட்களின் நாட்களை அளவிடும் போது அதன் கால அளவை எப்படி குறிப்பது என்ற குழப்பம் ஏற்பட்ட போது,  அதை  பொதுவாக பூமியின் நாளை வைத்து குறிக்கும்  தரநிலை பயன்படுத்தப்படுகிறது .

  MORE
  GALLERIES

 • 39

  பூமிக்கு 1 நாள் என்பது 24 மணிநேரம்..மற்ற கிரகங்களில் ஒரு நாள் எவ்வளவு காலம்?

  புதன் கிரகம் அதன் அச்சில் ஒரு முறை சுற்ற 58.6 பூமி நாட்கள் எடுத்துக் கொள்கிறது. இது நீண்டதாகத் தோன்றலாம், ஆனால் அந்த கிரகத்தின் 1 வருடம் , அதாவது சூரியனை முழுதாக சுற்றி வர 88 பூமி நாட்கள் மட்டுமே ஆகும்.அது சூரியனைச் சுற்றி வரும் ஒவ்வொரு இரண்டு முறையும் அதன் அச்சில் மூன்று முறை சுழலும்.

  MORE
  GALLERIES

 • 49

  பூமிக்கு 1 நாள் என்பது 24 மணிநேரம்..மற்ற கிரகங்களில் ஒரு நாள் எவ்வளவு காலம்?

  வெள்ளி கிரகம் அதன் அச்சில் மிகவும் மெதுவாக சுழல்கிறது, கிரகத்தில் ஒரு நாள் கிட்டத்தட்ட 243 பூமி நாட்கள் நீடிக்கும். ஆனால்  கிரகத்தின் ஒரு ஆண்டு 225 நாட்கள் மட்டுமே . எனவே, நாள் உண்மையில் ஒரு வருடத்தை விட நீண்டது. அதே போல இங்கு மேற்கில் சூரியன் உதித்து கிழக்கில் மறையும்.

  MORE
  GALLERIES

 • 59

  பூமிக்கு 1 நாள் என்பது 24 மணிநேரம்..மற்ற கிரகங்களில் ஒரு நாள் எவ்வளவு காலம்?

  செவ்வாய் கிரகத்தின் நாளின் நீளம் பூமியுடன் மிகவும் ஒத்திருக்கிறது, அதாவது 24 மணி 37 நிமிடங்கள்.  பூமிக்கு இரட்டையர் என்று கருதப்படுவதற்கான காரணங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். சூரியனிலிருந்து பூமியை விட தொலைவில் இருப்பதால், அதன் ஆண்டு பூமியின் 687 பூமி நாட்களை கொண்டுள்ளது.

  MORE
  GALLERIES

 • 69

  பூமிக்கு 1 நாள் என்பது 24 மணிநேரம்..மற்ற கிரகங்களில் ஒரு நாள் எவ்வளவு காலம்?

  ராட்சத வாயு நிறைந்த வியாழன் போன்ற கோள்களின் "நாள் நீளத்தை" தீர்மானிப்பது மிகவும் கடினமான விஷயம். வியாழனின் நாள் நீளம் அதன் காந்தப்புலத்தின் சுழற்சி விகிதத்தால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது, இது ஒன்பது மணிநேரம், 55 நிமிடங்களில் ஒரு சுழற்சியை முடிக்கிறது.

  MORE
  GALLERIES

 • 79

  பூமிக்கு 1 நாள் என்பது 24 மணிநேரம்..மற்ற கிரகங்களில் ஒரு நாள் எவ்வளவு காலம்?

  காசினி விண்கலம் மூலம் வாயு ராட்சத சனியின் பல்வேறு பகுதிகளை (அதன் மேக அடுக்குகள் மற்றும் காந்தப்புலம் உட்பட) அளவீடுகளின் அடிப்படையில் , கிரக விஞ்ஞானிகள் சனியின் நாளின் அதிகாரப்பூர்வ நீளம் பத்து மணி நேரம் 33 நிமிடங்கள் என்று தீர்மானித்தனர்.

  MORE
  GALLERIES

 • 89

  பூமிக்கு 1 நாள் என்பது 24 மணிநேரம்..மற்ற கிரகங்களில் ஒரு நாள் எவ்வளவு காலம்?

  யுரேனஸ் மற்ற கோள்களை போல கொஞ்சம் சாய்ந்து இல்லாமல் மொத்தமாக அபக்கவாட்டில் படுத்து சூரியனை சுற்றி உருளுகிறது. 17 மணி 14 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை அதன் அச்சில் சுற்றுகிறது. நாளின் நீளம் மற்றும் யுரேனிய ஆண்டின் நீளம் மற்றும் விசித்திரமான அச்சு சாய்வு அனைத்தும் இணைந்து இந்த கிரகத்தில் ஒரு பருவம் போன்ற ஒரு நாளை உருவாக்குகின்றன.

  MORE
  GALLERIES

 • 99

  பூமிக்கு 1 நாள் என்பது 24 மணிநேரம்..மற்ற கிரகங்களில் ஒரு நாள் எவ்வளவு காலம்?

  வாயு ராட்சத கிரகமான நெப்டியூன் ஒரு நாள் நீளம் தோராயமாக 15 மணி நேரம். இந்த வாயு ராட்சதத்தின் சுழற்சி விகிதத்தை கணக்கிட விஞ்ஞானிகளுக்கு பல ஆண்டுகள் தேவைப்பட்டன. கிரகத்தின் வளிமண்டலத்தில் சுழலும் அம்சங்கள் போன்ற படங்களைப் படிப்பதன் மூலம் அவர்கள் பணியை நிறைவேற்றினர்.

  MORE
  GALLERIES