ஹோம் » போடோகல்லெரி » தமிழ்நாடு » சிறப்பாகப் பராமரிக்கப்படும் விழுப்புரம் சிறைச்சாலை - ரவிக்குமார் எம்.பி பாராட்டு

சிறப்பாகப் பராமரிக்கப்படும் விழுப்புரம் சிறைச்சாலை - ரவிக்குமார் எம்.பி பாராட்டு

இவ்வளவு தூய்மையாகப் பராமரிக்கப்படும் சிறைச்சாலை தமிழ்நாட்டில் வேறு எதுவும் இருக்குமா என்று தெரியவில்லை என்றுள்ளார்.

  • |